Žymos archyvas: humoras

#10 Laiko mašina, arba Lietuva po dešimtmečio

2022 gegužės 11

Mielas dienorašti, apleidau tave. Deja, kitaip nebuvo įmanoma. Pastaruoju metu aplink tiek įtampos, kad net baisu ką nors užrašinėti. Užtat tvarka.

Neseniai įsteigta „Violetinė inkvizicija“ siaubia visą šalį. Užvakar kaimyną Andrių ištempė iš buto, įkišo automobilin (mačiau, prieš tai gerokai vožtelėję galvon). Tiek ir tematėm jį. Žmonės kalba, kad jį kažkokiais negerais dalykais apkaltino. Bet to kaltinimo garsiai neišreiškia. Matai, o jeigu kas išgirs, kaip tari TĄ žodį, gali būti, kad ir tave palaikys kokiu blogiečiu. O tokiems pas mus neliko vietos.

Žmonės kalba, kad seniau TUOS buvo labai sunku susekti. Klanas viską apėmė, todėl jokių įrodymų nelikdavo, viską užmaskuodavo TIE. Gerai, kad viskas pasikeitė. Dabar taip nebėra. Dar negirdėjau, kad nors vieną TĄ išteisintų teismai. Vat kaip šauniai dirba.

Tiesa, aš kartą TĄ žodį ištariau garsiai. Nuėjau į Violetinės inkvizicijos būstinę, pasakiau, kad mano bendradarbis, kurį turėjo paaukštinti, priklauso klanui. Greit išvežė. Sakė, nuteisė. Aš teismo nemačiau. Bet nesvarbu. Užtat dabar esu vyresnysis laikraščių išnešiotojas.

Beje, teismus kartais galima pamatyti. Būna, kad tiesiogiai transliuoja per televiziją. Ypač, jeigu nukentėję nepilnamečiai pasakoja savo įspūdžius apie TĄ dalyką. Po to balsuojam SMS žinutėmis: 1331 – nuteisti; 1332 – nenuteisti. Tiesa, visada nuteisia. Teisėjas turi papildomus 5000 balsų.

Tokius teismus ir viršininkas leidžia pažiūrėti – dirbti nereikia. Partija po to paskelbia, kad stengtumėmės labiau ir atsakingiau. Ir nebijotume pranešti apie TAI. Net jei TAI būtų mūsų kaimynas, žmona, sūnus, tėvas. Žodžiu, apie visus reikia pranešti.

Vos nepamiršau. Prie inkvizicijos atsirado ir visuomenės draugovininkų gvardija. Čia tokie kaip eiliniai piliečiai, kurie rūpinasi tvarka. Kaip tik vakar mačiau (nešiau laikraščius vienos mokyklos direktoriui) kaip keliese auklėjo įtartiną pensininką. Sakė, kad jis keistai arti mokyklos tvoros sukinėjosi, į pradinukus žiūrėjo. Tas žaltys teisinosi, kad jo anūkė mokosi. Nieko, po kelių draugovininkų pamokų pasitaisė – tylėjo. Jie dažniausiai ir saugo mokyklas. Sustoja priešais duris ir neįleidžia įtartinų tėvų. Tada turi ateiti kokie kiti giminaičiai ir patvirtinti, kad šitie tėvai tikrai geri tėvai, o ne vieni TŲ. Džiaugiuosi, kad yra tokių aktyvių piliečių.

Dienorašti, man iš pradžių buvo kiek keistas tas inkvizicijos steigimas. Bet paskui mus partija nuvežė į nemokamą koncertą Kaune. Ten, žinai, buvo įvairiausių dainininkų, aktorių susirinkę. Jie papasakojo mums, kad taip geriau. Kultūros žmonės. Negi netikėsi. Visi sutikome. Paskui dar davė užkandžių.

Kol kas tiek. Reikia eiti miegoti, nes rytoj – kelionė į Garliavos memorialinį muziejų. Man laisvadienis, tai labiau norėčiau pamiegoti. Bet kažkaip nejauku nevažiuoti. Dar pagalvos, kad aš… Oi, ne. Apie tokius dalykus net galvoti nenoriu.

Kaip komjaunuolis ir gelžkryžis Varšuvoje su lenkais taikėsi

Po to, kai degradavome sesijos metu, aš ir Egidijus iš Geleziniskryzius.lt nusprendėme, kad laikas daryti tvarką ir baigti tą tautinę nesantaiką tarp lietuvių ir lenkų. O kur ieškoti viso šito mėšlo šaknų? Žinoma, kad Lenkijos sostinėje.

Kadangi mes esame vyr. redaktoriai tinklaraščių, kurie turi liūto dalį visos Lietuvos žiniasklaidos, nusprendėme, kad galime leisti sau pasidaryti tokią komandiruotę redakcijos sąskaita. Važiavome aukščiausia klase (50 lt. „į abu galus), užsisakėme prabangiausią viešbutį Lenkijoje (hostelį „Oki Doki“) ir pradėjome ieškoti nesantaikos šaknų.

Štai kas paaiškėjo kelionės metu, mielieji.

Lietuvos lenkai iš tikro ne dėl kokių nacionalistinių paskatų ar nesantaikos kurstymo nenori mokytis lietuviškai. Problema, kodėl jie taip saugo įvairius dalykus lenkų kalba yra ta, kad jie nori išmokti kalbėti lenkiškai. Štai vietinis entelektualas (nuotrauka apačioje) išaiškino mums, kol gėrėme alų restorane, kur jis dirba, kad Lietuvos lenkai visai ne lenkai. Jis juos įvardino pa prostininkais. Na, tarmė tokia. Tad po bokalo kito mane apšvitimas ištiko. Lenkai bijo ne mokytis lietuviškai, o bijo, kad jei mokysis lietuviškai, tai jų lenkų kalbos akcentas dar labiau padidės. Tada jau ne tik tokie entelektualai, kaip sutiktas restorane, nelaikys jų saviškiais, bet net ir eilinė pardavėja pradės aiškinti, kad nesuprantą, ką jie kalba. Tad, mielieji, vietoj to, kad pyktumėte, geriau supraskit ir užjauskit.

Dar visiškai suprantamas mūsų mielųjų lenkų noras sėdėti Vilniuje, nors juos čia visi skriaudžia, ir dėl to, kad lietuvaitės tikrai vienos gražiausių. Bent aplinkinėse valstybėse. Mes su Egidijumi atsisėdome ant suoliuko ir skaičiavome gražias, vidutines ir baisias merginas. Jei atmintis neapgauna, iki vidutinių pritempėme kokias penkias ir tos pačios kalbėjo angliškai arba rusiškai. Hm…

Tačiau turime ko pasimokyti iš savo kaimynų. Paveldas, mielieji. Jį reikia saugoti ateities kartoms. Pavyzdžiui, aš radau savo Meką. Kaip Komjaunimas.lt vyr. redaktorius supratau, kad mano gyvenimo svajonė išsipildė. Kas kartą, kai man bus sunku, o aplinkiniai aiškins, kad aš blogų politinių pažiūrų, atvyksiu čia:

Tad grįžęs Lietuvon nusprendžiau, kad neigiamai nebegaliu žvelgti nė į vieną lenką (Tomaševskis ne lenkas – jis politikas). O tiems, kuriems nepakako aukščiau išsakytų argumentų, pasakysiu bendrą lenkų ir lietuvių požiūrį. Kai tik prabildavau Varšuvoje rusiškai, žmonės su manimi nesikalbėdavo. Net aptarnavimo srityje dirbantys lenkai kainas man vis vien sakė maždaug taip: pšeš pšš pššššššš. O kai pirmiau prabildavau angliškai ir tik po to, kai pamatydavau, kad žmogus nesupranta, prašnekdavau rusiškai, jie mielai su manimi bendraudavo. Prisipažinkit, ar ne panašiai elgiatės Lietuvoje?

Šiek tiek daugiau foto – FB puslapyje.

Trumpas sujungimas tinklaraštyje

Kai kurie turbūt pastebėjote, kad keletą dienų neveikė Komjaunimas.lt. Spėjau sulaukti ir priekaištų, ir pastabų. Tad leiskite paaiškinti, kas nutiko.

IT skyriaus vedėjas Gediminas ir aš pasislėpėm Komjaunimas.lt redakcijos techniniame skyriuje. Darbo metu vartojom. Ir dar slėpėmės, kad mūsų draugės nesužinotų.

Bevartojant, pasiskundžiau Gediminui, kad jaučiu sąžinės graužatį dėl to, kad taip retai parašau kokį įrašėlį. Jis, kaip apsukrus IT skyriaus vedėjas, iškart sugalvojo išeitį. Paėmė alaus skardinę ir ją išpylė ant kokių tai laidų. Komjaunimas.lt redakcijoje kilo trumpas jungimas ir mes likom sėdėti tamsoje. Mūsų skaitytojai gi liko tamsoje iš kitos monitorių pusės.

Užtat keletą dienų nebuvo jokios sąžinės graužaties.

Tačiau pranešu, mielieji skaitytojai, kad laidus sujunginėjome, išmuštus saugiklius sutvarkėme, o kadangi draugės atskaitė moralą, tai dar ir išblaivėjome. Ir esame pasiruošę toliau redakcijoje kibti į darbą.

Gero skaitymo.